کنترل پرده

با استفاده از ریموت کنترل مجازی در گوشی هوشمند خود از راه دور یا نزدیک پرده های منزل خود را کنترل

3کنید شما حتی می توانید با برنامه ریزی زمان با توجه به زمان طلوع، غروب خورشید یا هرزمان دیگری بالا

یا پایین رفتن پرده را مدیریت کنید.

  • اشتراک گذاری