به صورت کلی برای محاسبه حقوق پرسنل خود ، هر دوی این نرم افزار ها نیاز می باشد ولی این دو کاملا جدا از هم می باشند.

در نرم افزار حضور و غیاب اطلاعات پرسنل وارد می شود. پرسنل با استفاده از دستگاه حضور و غیاب تردد خود را ثبت می کنند و در انتهای ماه (به عنوان مثال) اطلاعات تردد از دستگاه حضور و غیاب به نرم افزار حضورو غیاب منتقل می گردد.

به عنوان مثال نرم افزار حضورو غیاب به شما گزارش می دهد که آقای X از ابتدا تا انتهای ماه چند روز یا ساعت (یا دقیقه) کارکرد، مرخصی ، تاخیر ، ماموریت ، استعلاجی ، اضافه کار اول وقت ، اضافه کار آخر وقت ، تعطیل کاری ، شب کاری و … داشته است. در حقیقت فقط به شما زمان را اعلام می کند و مبنای محاسبه حقوق را ندارد.

حال شما می توانید با اطلاعات بدست آمده حقوق پرسنل را به صورت دستی و یا با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد محاسبه نمایید.

نرم افزارهای حقوق و دستمزد می توانند اطلاعات فوق را به صورت دستی و یا به صورت اتوماتیک از نرم افزار حضور و غیاب دریافت کنند و بر اساس قوانین و مبنای محاسبه ای که شما مشخص کرده اید ، حقوق پرسنل را  به ریال محاسبه و به شما اعلام نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *