کنترل لوازم خانگی

با استفاده از سیستم خانه هوشمند دیگر لازم نیست شما از جای خود بلند شوید ریموت کنترل لوازم خانه

در گوشی هوشمند شما موجود و با استفاده از آن لوازم خانه خود را کنترل نمائید .

  • اشتراک گذاری