کنترل دما

کنترل دما شما می توانید در خانه یا خارج از خانه به دمای مورد دلخواه خود دست پیدا کنید با استفاده از

ترموستات و سیستم یکپارچه اتوماسیون شما با گوشی هوشمند خود می توانید دمای منزل خود را مدیریت

نموده و حتی زمانیکه در منزل حضور ندارید با تنظیم دمای دلخواه خانه را برای ورود خود ایده آل نمائید این

ترموستات سازگار با سیستم های گرمایشی و سرمایشی منزل شماست.

  • اشتراک گذاری