کنترل از راه دور بی سیم

شما با فشردن یک دکمه می توانید در هر نقطه خانه خود رابا یک ریموت کنترل ساده ، خانه هوشمند خود

را مدیریت نمائید.

  • اشتراک گذاری