مدیریت استخر، سونا و جکوزی

با استفاده از این کنترلر و تنظیم دمای آب از راه دور در لحظه ورود به منزل آب استخر شما روی دمای مورد

نظر تنظیم شده و شما لذت استفاده استخر یا سونا با دمای دلخواه را لمس خواهید کرد .

  • اشتراک گذاری