قفل هوشمند

هرگز پشت درب منزل خانه خود نمانید. زمانی که شما کلیدهای خود را فراموش کرده و یا زمانی که شما

در منزل نیستید و یکی از نزدیکان شما پشت درب منزل شماست، می توانید با استفاده از کنترل قفل درب

در گوشی هوشمند خود درب منزل را باز نمائید همچنین در زمان عدم حضور در منزل دیگر نگرانی از بابت

قفل ننمودن درب منزل را نخواهید داشت.

  • اشتراک گذاری