سنسور تشخیص نشت آب

سنسور تشخیص نشت آب را در نزدیکی محل بالقوه نشت آب قرار دهید و ازخسارت ناشی از نشت آب در

منزل جلوگیری نمایید با نصب این سنسور بعد از نشت آب بلافاصله با اعلام هشدار در گوشی خود متوجه این

مسئله خواهید شد.

مناسب برای سینک، ظرف شویی، دستشویی، ماشین لباسشویی،

  • اشتراک گذاری