دستگاه حضور غیاب

تشخیص چهره- كارت بدون تماس – داراي دوربین رنگي – صفحه نمایش رنگي –
پورت USB – اتصال مستقیم به شبكه LAN – قابلیت ثبت 800 الگوي چهره
و 1000 عدد كارت و 100000 عدد ركورد داراي سیستم عامل لینوكس.

  • اشتراک گذاری