دوربین مدار بسته

ارایه تصویر کریستالی شفاف در نور کم

قابلیت بزرگنمایی 36/30/23 برابر

قابلیت پذیرش 255 پریست و 8 پاترول

قابلیت تشخیص حرکت غیر مجاز و ردیابی سوژه

رویت پلاک و شناسایی چهره تا فاصله 400 متر و رویت کلی تصاویر تا فاصله 6 کیلومتر از دستاوردهای

دوربین های گردان دید در شب کمپانی مایل سایت می باشد.

  • اشتراک گذاری